Онлайн определител

Заедно за Дунав: Добри практики

02.12.2003
Автор: БДЗП

Заедно за Дунав: Добри практики

Природозащитна поредица – книга 20

Отговорен редактор: Тея Иванова

София 2012

Настоящата публикация на БДЗП желае да допринесе за разпространението на добри практики за опазване на биологичното разнообразие и за устойчиво ползване на природните ресурси, като черпи вдъхновение от постигнатото и дава стимул за развитието на подобни практики на други места в България и Румъния. 

Изданието е разработено в рамките на проект Трансграничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по течението на река Дунав, известен с краткото заглавие „Заедно за Дунав“ и финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния–България 2007–2013. 

Изданието е двуезично – на български и румънски език и описва осем добри практики за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на природните ресурси от България и Румъния.

Изданието се разпространява безплатно.

Изтегли