Онлайн определител


« Март
Април, 2018
Май »
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Редовно oтчетно-изборно общо събрание на БДЗП

Управителният съвет на Сдружение „Българско дружество за защита на птиците", на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.11 от Устава, свиква редовно отчетно-изборно Общо събрание на Сдружението на 14.04.2018 г. в гр. София, от 09:00 ч. в залата на Парк хотел Витоша, ул. Росарио 1, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишен отчет на УС на БДЗП за 2017 г.
  2. Представяне на работата на БДЗП през 2017 г.
  3. Приемане на бюджет на БДЗП за 2018 г.
  4. Избор на нови членове на УС на БДЗП.
  5. Разни;

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове или нотариално упълномощени техни представители да присъстват на събранието.


Съгласно чл.11, ал.3 от Устава на БДЗП поканата за общото събрание да се публикува в интернет страницата на Сдружението, да се изпрати на членовете по електронна поща, да се обяви в социалните мрежи, както и да се постави на видно място във всеки един от офисите на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

http://bspb.org/bg/news/Pokana-za-redovno-otchetno-izborno-obshto-sybranie-na-BDZP.html

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30