Онлайн определител


« Март
Април, 2019
Май »
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя

Международен ден на птиците

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

БДЗП на Къмпинг и Караванинг Експо

13

БДЗП на Къмпинг и Караванинг Експо

14

15

16

17

18

19

ПОКАНА за редовно oтчетно-изборно общо събрание на БДЗП

Уважаеми членове на Българско дружество за защита на птиците,

 

Управителният съвет на Сдружение „Българско дружество за защита на птиците", на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.11 от Устава и решение от редовно заседание, проведено на 16.02.2019 г. свиква редовно отчетно-изборно Общо събрание на Сдружението на 20.04.2019 г. в гр. София, от 09:00 ч. в зала „Концепции“ на Сиут хотел, ул. Йордан Йосифов 1А, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишен отчет на БДЗП за 2017 г. във връзка с пререгистрация в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
  2. Приемане на годишен отчет на БДЗП за 2018 г.
  3. Приемане на бюджет на БДЗП за 2019 г.
  4. Промени в състава на Управителния съвет
  5. Промени в устава на БДЗП.
  6. Разни

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове или нотариално упълномощени техни представители да присъстват на събранието.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30