Онлайн определител


« Юли
Август, 2019
Септември »
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Редовно заседание на Управителния съвет на БДЗП

Извънредно Общо събрание на БДЗП

Управителният съвет (УС) на Сдружение „Българско дружество за защита на птиците", на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.11 от Устава и решение от извънредно заседание на УС, проведено на 19.06.2019 г. свиква извънредно Общо събрание на Сдружението на 10.08.2019 г. в гр. София, от 09:30 ч. в зала „Витоша“ на парк-хотел Витоша, ул. Росарио №1, София 1700, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в устава;

2. Промени в състава на управителния съвет;

3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 10:30 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове или нотариално упълномощени техни представители да присъстват на събранието: http://bspb.org/bg/news/Pokana-za-izvanredno-obshto-sabranie-na-BDZP.html

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31