Онлайн определител

Списание За птиците

За птиците

11.09.2014

 

Брой 1 от 2014

05.02.2014

  Миграцията

Брой 2 от 2013

03.04.2013

  25 години БДЗП

Брой 1 от 2013

10.01.2013

  Акценти: BirdLife — дългата история на едно младо партньорство

Брой 2 от 2011

10.07.2011

  ТЕМА НА БРОЯ: Приказки за хората и птиците

Брой 1 от 2011

10.01.2011

  Тема на броя: Международна година на горите

Брой 2 от 2010

11.07.2010

  Акценти: Нов шанс за червеногушите гъски

Брой 1 от 2010

03.01.2010

  Акценти Живот за Бургаските езера  

Брой 2 от 2009

10.07.2009

  Тема на броя: Бизнес и биоразнообразие

Брой 1 от 2009

03.01.2009

  Акценти: Европа на криле

Брой 2 от 2008

01.06.2008

  Акценти: Първият за България проект по програмата Лайф+ на Европейския съюз

Брой 1 от 2008

01.01.2008

  Тема на броя: БДЗП на 20!  

Брой 2 от 2007

01.07.2007

  Акценти Бизнес и биоразнообразие Европейска интеграция ОВМ и Натура...

Брой 1 от 2007

01.01.2007

  Тема на броя: Гората