Онлайн определител

Играта на царския орел
Целта на тази игра е да насочи вниманието на подрастващите към заплахите, които грозят царските орли в България. Царските орли се нуждаят от спокойно място за гнездене и от защитени пасища, в които да си търсят храна. Заплахите, пред които се изправят орлите в тази игра, включват отстрел от ловци, електрически удар по електропроводите и унищожение на местообитанието.


Някои хора се опитват да помогнат: природозащитните организации, например партньорите на BirdLife, се стремят да осигурят защита за ливадите и пасищата. Така те ще се превърнат в места, където орлите могат да живеят спокойно. Има възможност птиците да носят и приходи – чрез туристите, които идват да ги наблюдават. Заплахите, пред които са изправени царските орли в играта, са взети от действителността и даден играч може да загуби живота си, ако бъде „убит“ или ако загуби всичките си точки живот.

Документи