Онлайн определител

Играта на червеногушата гъска
Червеногушите гъски, както и много други видове прелетни птици, мигрират на дълги разстояния. Те напускат своите гнездовища на север (Арктична Русия – полуостов Таймир), тъй като през зимата няма достатъчно храна и се отправят на юг (България), където я има в изобилие и могат да преживеят зимата.

 

Прелетните птици се сблъскват с много опасности по време на своето пътуване и имат нужда от храна и почивка в техните зимовища, за да възстановят силите си. Уви, много опасности грозят гъските – ловци, електрически удари по електропроводите и унищожение на местата за зимуване. За щастие има местни хора, както и природозащитни организации, които помагат на тези редки птици.

 

Целта на тази игра е да насочи вниманието към заплахите, които грозят червеногушите гъски по време на техния престой в България, както и към начините по който може да им се помогне да получат така необходимото им спокойно място за храна и почивка, за да могат с нови сили да поемат обратно към местата за гнездене и да отгледат своето поколение следващата година.

Документи