Онлайн определител

Презентация "Царски орел" (7-12 клас)

Презентацията е посветена на живота, заплахите и опазването на една от най-красивите и редки хищни птици на Земята - царският орел. Тук са застъпени някои по-интересни аспекти от биологията на вида и начина му на живот, като особено внимание е отделено на заплахите.

Документи