Онлайн определител

Презентация "Царски орел" (1-6 клас)

Това е кратка презентация, която повтаря в известна степен предходната, но е адаптирана за по-млада аудитория. Тук информацията не е толкова подробна и по-голямата част от слайдовете са рисунки.

Документи