Онлайн определител

Задачи

Задача 16

Помогнете на животните да намерят дома си Подходяща за деца над 8 години. Прочети още

Задача 17

Хранителна верига Подходяща за деца на 10-13 години. Прочети още

Задача 18

Адаптация Подходяща за деца на 10-13 години. Прочети още

Задача 19

Изготвяне на информационна брошура или плакат Подходяща за деца на 10-13 години. Прочети още

Повече задачи?

Повече образователни задачки ще намерите в помагалата за учители  http://bspb.org/bg/handbooks.html Прочети още