Онлайн определител

Задача 19

Изготвяне на информационна брошура или плакат

Подходяща за деца на 10-13 години.

Документи