Онлайн определител

Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици


сн. Светослав Спасов

Мониторингът на обикновените видове птици (МОВП) представлява периодично преброяване на широкоразпространените видове птици и проследяването на тенденциите в популациите им. Събраната информация се използва като индикатор за състоянието на биологичното разнообразие и оценка доколко са устойчиви политиките за управление на земите в България. Въз основа на получените резултати се предприемат мерки за управление на средата около нас, които облагодетелстват не само птиците, но и всички животни и хората. Затова, чрез опазване средата на птиците, ние опазваме и средата, в която живеем и ние.

 

Преброяването на птиците около нас е инициатива, която се провежда в цяла Европа. Тя се провежда всяка пролет и се осъществява изцяло от доброволци. В България мониторингът се осъществява от 2004 г. С всяка година броят на изследваните пробни площадки и на доброволците, които участват в схемата за МОВП , се увеличава.

 

Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

 

  • Срещат се навсякъде.
  • Чувствителни са към промени в средата, която обитават.
  • Отразяват промените в състоянието на растения и животни.
  • Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
  • Популярни са сред широката  общественост.

 

Искате ли да се включите в преброяването на птиците около нас?

 

Посетете сайта на МОВП

 

Настоящият проект е възложен на Българско дружество за защита на птиците от Министерството на земеделието и храните.