Онлайн определител

Среднозимно преброяване


сн. Даниел Митев

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Подобни схеми за мониторинг допринасят за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие.

БДЗП организира Сренозимно преброяване на водолюбивите птици от 1990 г., със съдействието на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), природозащитни неправителствени организации, Държавна агенция по горите, БАН и доброволци по места. Преброяването се провежда ежегодно в началото на на януари и обхваща основните за зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във вътрешността на страната – общо около 200.

 

Как да се включа?

  • Свържете се с координатора на инициативата Monitoring [@] bspb [.] org
Снимки