Онлайн определител

Мониторинг на белоглавите лешояди


сн. Светослав Спасов

Изследването на популацията на белоглавите лешояди в България се извършва от 1988 г. Фокусирано е върху следните цели:

  • Установяване на броя на птиците;

  • Установяване на всички двойки, започнали гнездене;

  • Откриване на нови гнездови находища;

  • Установяване на възрастовата структура на популацията;

  • Установяване на гнездовия и репродуктивен успех на колонииите;

 

Използват се две техники на проучване:

 

Мониторинг на нощувки

 

Наблюденията се извършват в периода ноември – декември, като преброяването се извършва в рамките на един ден. Наблюдават се всички известни скали, използвани за почивки и гнездене от лешоядите. Всяка скала се наблюдава от един екип, който застава срещу скалата на минимум 300 м от нея. Преброяването се извършва с помощта на зрителна тръба с приближение 20–60 пъти и бинокли 10х50. На всеки кръгъл час се записват се метеорологичните условия. Непрекъснато се следи броят на лешоядите, които нощуват на скалата, като се отчитат на всеки 15 мин. За лешоядите, които излитат се записва посоката, в която отлитат. Определя се възрастовата структура на птиците, като те се разделят според този критерий в няколко категории. При отчитане на броя и възрастта на лешоядите се следи и записва броя и отличителните белези на маркираните лешояди, ако има такива. Паралелно с мониторинга се отчита броят и възрастта на други хищни или гарванови птици, които използват същите скали за нощувка и почивка. Броенето започва в 14 часа следобяд и приключва 30 мин. след залез слънце, целейки да обхване изцяло светлата част от деня.

 

Мониторинг на подхранване - Наблюдение на местата за хранене се извършва поне 1 път месечно през целия период на мониторинга. Мониторингът се извършва с помощта на зрителна тръба с приближение 20 – 60 пъти и бинокли 10х50 на 500 м от мястото на подхранване. Записват се метеорологичните условия на всеки кръгъл час. Непрекъснато се следи за броя на лешоядите, които се хранят, като се следи за възрастовата структура, описана при мониторинга на нощуващите лешояди, както и за наличието на маркирани птици. Събраните данни се въвеждат в стандартна бланка за мониторинг на местата за подхранване. Събира се пълна информация за вида, масата, произхода на мършата и клиничният му картон.

 

Научете повече за последното преброяване на белоглавите лешояди

Снимки