Онлайн определител

Преброяване на малкия корморан в Пловдив


сн. Светослав Спасов

Малкият корморан е средно едра колониално гнездяща рибоядна птица. Той е гнездящ, мигриращ, скитащ и зимуващ вид в България. Най-вероятно част от местните птици отлитат да зимуват в Турция и Гърция, като същевременно над страната преминават към зимовищата в Гърция малките корморани от Дунавската делта. Понастоящем видът се среща редовно и целогодишно в страната. България се явява от ключово значение за зимуването на световната популация, както и за придвижването на значителна част от нея между местата на гнездене и зимуване. Той е оценен от IUCN (2012) със статус слабо засегнат (Least Concern) в Световния Червен списък (BirdLife International 2012a), а в Червената книга на България е категоризиран като застрашен. През зимата прекарва деня разпръснато по бреговете на реки, потоци и водоеми със стояща вода и по морския бряг, като за нощуване птиците се струпват на високи дървета или в тръстикови масиви.

 

Целта проучването на числеността и сезонната динамика на малкия корморан в района Пловдив е да се събере достоверна информация за сезонните промени в числеността на вида, заплахи и значимост на мястото, като най-голяма нощувка на вида във вътрешността на страната. Анализират се данните от последните 14 години.

 

Проучването обхваща месеците от ноември до април, като продължителността му зависи от числеността на вида през съответната година и може да започне или приключи по-рано или по-късно. Проучването се провежда по течението на река Марица, западно от град Пловдив.

 

Преброяването на нощувката на малкия корморан се извършва 2 пъти в месеца, като задължително трябва да има поне 10 дни интервал между 2 преброявания и не повече от 20. Броенето започва между 14:30 и 16:00 часа в зависимост от сезонната продължителност на деня – колкото по-малък е денят, толкова по-рано започва полевото преброяване. Преброяването на кормораните приключва след залез слънце, когато е достатъчно тъмно, за да не летят птици.

 

Снимки