Онлайн определител

12-та среща на държавите-членки на CMS в подкрепа за опазването на лешоядите в Африка и Евразия

29.06.2017

Лешояд орику, сн.: Стоян Николов)

Офисът на Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU) информира, че финалната чернова на Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP) е готов и подаден на Секретариата на Конвенцията за мигриращите видове (CMS). Планът е наличен онлайн, с прилежащите му документи, включително чернова на Резолюция за опазване на лешоядите, която ще бъде разгледана на 12-тата среща на страните членки на CMS (COP12) на Филипините през октомври 2017 г., както следва:
 

Повече информация за разработването на Vulture MsAP може да бъде намерена тук, а докладите от регионалните срещи са налични тук. Меморандумът за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (Raptors MoU), BirdLife International, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) и Работната група по лешоядите към Световната Червена Книга (IUCN SSC Vulture Specialist Group) планират работна среща по време на COP12 на тема Опазване на лешоядите в Африка и Евразия в полза на биоразнообразието и екосистемните услуги – ролята на Vulture MsAP, на която всички заинтересувани участници в COP12 ще бъдат поканени, особено представителите на 128-те държави в обхвата на Многовидовия план за опазване на лешоядите (отравяме апел към всички заинтересувани участници в COP12 да се свържат директно с Raptors MoU).
 

БДЗП имаше значителен принос при разработване на Многовидовия план за опазване на лешоядите чрез активно участие в регионалните и заключителната работни срещи, и заедно партньорите по LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ чрез разработване на Плана за опазване на Балканската и Централноазиатската популации на египетския лешояд по пътя им на миграция (EVFAP), който е интегриран в Многовидовия план за опазване на лешоядите и анексиран изцяло в него.

Тагове
CMS/RaptorsMoU, Многовидов план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP), Помощ за египетския лешояд