Онлайн определител

БДЗП е партньор в два от шестте проекта с награда Натура 2000 за 2015 г.

25.05.2016На стилна церемония в основната зала на сграда Берлемон, където е седалището на Европейската комисия в Брюксел на 23 май 2016 бяха връчени Наградите НАТУРА 2000.  Те се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории.


Българското дружество за защита на птиците участва като партньор в два от отличените проекти. Проект „За Балкана и хората“  спечели наградата „Натура 2000“ в категорията „Социално-икономически ползи“. Проектът се изпълнява в партньорство от български и швейцарски организации, четири от които са членове на природозащитната коалиция „За да остане природа в България“ – Българско дружество за защита на птиците, WWF, Българска Фондация Биоразнообразие и Асоциация на парковете в България.
 


Проектът работи в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина, където земеделските стопани и малките предприятия са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на природните ресурси. Инициативата демонстрира как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България.

 

Думите на члена на журито Джеръми Уейтс (генерален секретар на Европейското бюро за околна среда) при връчването на наградата точно обобщават ролята и европейското значение на този проект:  „Както каза и Комисар Кармену Вела в своето встъпително слово, противопоставянето на икономиката срещу околната среда е вече отживелица и тази категория и награденият проект съвсем точно илюстрират това с фокуса върху екоситемните услуги. Районът на Балкана е с изключително красива природа, но в същото време там има големи икономически предизвикателства и обезлюдяване на селските райони. „За Балкана и хората“ илюстрира как може да се печелят пари и едновременно с това да се опазва природата. Имаше много силна конкуренция в тази категория, но високо оценихме и факта, че се работи за промяна на политиките и се търси възможност за прилагане на модела и в други райони на страната. Поздравления за целия екип.


Вторият отличен проект, по който работи БДЗП е „Опазване на местообитанията на най-рядката европейска водолюбива птица - малката белочела гъска“, изпълняван от Гръцкото орнитологическо дружество, Министерствата на околната среда на Гърция и Финландия, Българско дружество за защита на птиците и WWF Финландия. Наградата беше присъдена в категорията „Трансгранично сътрудничество“.


Победителите в другите 4 категории са:


•    Природозащита - “Демонстриране на успеха при възстановяването на тресавища от партньорството на RSPB и United utilities“ / Великобритания
•    Комуникация - Природна концертна зала / Латвия
•    Сближаване на интересите - Създаване на зелени коридори за биоразнообразие под жици с високо напрежение / Белгия – Франция
•    Наградата на публиката отиде в Испания при проекта за опазване на иберийския рис.

 

Това не е първата награда Natura 2000 за БДЗП. Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ получи отличието в категорията „Природозащита“ за 2014 г. Вижте повече тук.

 

Тагове
За Балкана и хората, награда, Натура 2000, опазване и управление на защитени територии, малка белочела гъска, коалиция, За да остане природа в България