Онлайн определител

БДЗП се включи в първото преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа

14.05.2016

сн. Свилен Чешмеджиев

Първото преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа се проведе на 7 май 2016 г. Целта на преброяването бе да се съберат данни за числеността и разпространението на световно застрашения къдроглав пеликан и розовия пеликан в изследвания район. Събитието се организира и координира от Дружеството за защита на Преспа, Гърция.

 

Екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) също се включиха в международната инициатива. Те посетиха влажните зони с най-голяма значение за двата вида пеликани в страната – езерото Сребърна, Бургаските езера, остров Персин, остров до Горни Цибър и язовирите Овчарица и Розов кладенец.

 

Общо в България  бяха преброени 277 къдроглави и 893 розови пеликана. Най – много къдроглави пеликани бяха наблюдавани в езерото Сребърна – 171 индивида, а най – много розови – 480 индивида в Атанасовско езеро. На язовир Овчарица и остров до Горни Цибър не бяха установени пеликани. Особено внимание по време на преброяването бе обърнато на двете гнездови колонии на къдроглавия пеликан в България – езерото Сребърна и блато Песчина, на остров Персин.

 

Събраните данни ще допринесат за по-доброто познаване и изпълнението на природозащитни дейности за двата вида пеликани в Югоизточна Европа. Трансграничното сътрудничество е от ключово значение за опазването им.

Снимки
Тагове
къдроглави пеликани, розови пеликани, преброяване, Сребърна, Бургаски езера, Персин