Онлайн определител

БДЗП СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ RENEWABLE GRID INITIATIVE

28.01.2015Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и партньорската организация BirdLife International, която обединява 110 природозащитни организации в цял свят, спечелиха „Наградата за добри практики“ на Renewables-Grid-Initiative (RGI) в категорията „Опазване на околната среда“. Наградата бе връчена вчера на годишната конференция на RGI в Брюксел. Високата оценка за българската и международната природозащитна организация е за съвместната им работа по превенция на загиването на редки птици при кацане и удар в електропреносната мрежа в България и Судан.    

 

При получаването на наградата Светослав Спасов от БДЗП каза: „Щастлив съм, че успяхме да реализираме мащабни проекти, при които обезопасихме съвместно с местните електроразпределителни дружества наземни електропроводи, което предотврати смъртта на много царски опри в България и египетски лешояди в Судан“. И двата вида птици са световно застрашени и много редки, а кацането на необезопасени електрически стълбове и токовите удари са честа причина за смъртта на тези величествени птици. „Разбира се, има още много какво да се направи и за цялостното решение на проблема е необходима съвместна работа на държавните институции, частните електроразпределителни дружества и природозащитните организации“, допълни Спасов.

 

В България в рамките на проекта LIFE+ "Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите места от мрежата Натура 2000", реализиран между 2009 и 2013 г. бе проведено проучване, при което бяха поставени сателитни предаватели на 25 млади царски орела и то показа, че причината за загиването на 67% от тях са токови удари в необезопасени електрически стълбове. В Судан печално известен електропровод, който свързва Порт Судан с брега на Червено море, е причина за смъртта на стотици, а може би хиляди египетски лешояди от създаването си през 50-те години наминалия век.

 

Работата на БДЗП започна с проучването на заплахата от токови удари за едрите грабливи птици, след което природозащитниците започнаха дългосрочна работа с електроразпределителната компания „EVN България“. Бяха поставени изолатори, които обезопасяват стълбовете от мрежата и по този начин елиминират заплахата за птиците от токови удари. По-късно стана ясно, че същите птици са изправени пред тази сериозна опасност и по местата, където те мигрират – най-често в Африка. Проектът на BirdLife за Мигриращите реещи се птици, финансиран от UNDP/GEF и осъществен в партньорство с местното НПО „Суданско дружество за дивата природа“ реши да потърси решение на този проблем. Благодарение на съвместните усилия през 2014 г. Суданската електрическа компания изключи електропровода с печална слава и го замени с нов, напълно изолиран и безопасен за птиците.

 

Д-р Иван Скрасе, отговорник за политиките за климатични промени в RSPB - BirdLife Великобритания също присъства на церемонията по награждаването и заяви: „Това е пример за много добре свършена работа, която разрешава проблеми, създадени в миналото, когато знаехме много по-малко за рисковете и въздействието, което електропреносната мрежа оказва на птиците и демонстрира как можем да ги избегнем с помощта на решения, които са въпрос на дизайн или правилни маршрути на линиите. За да изграждаме инфраструктура, която отговаря на нуждите от справяне с огромните заплахи, които климатичните промени оказват върху биоразнообразието, първо трябва да разберем какво е в основата на проблема“, допълни д-р Скрасе.

 

Наградата за добри практики отличава изключителни постижения в областта на иновациите, развитието на мрежата и подобрения на съществуващи практики на терен. Сред категориите са „Опазване на околната среда“, „Участие на заинтересованите страни“ и други дейности по развитие на мрежата. Основната цел на наградите е „да вдъхнови действия за бъдещето и иновативни подходи“.

 

Организацията Renewables-Grid-Initiative (RGI) е основана през 2009 г. с цел да популяризира енергията, произведена от 100% възобновяеми източници на Европейско ниво. Тя е коалиция между системните електропреносни оператори и неправителствени организации от цяла Европа.

 

Работата по опазване на царския орел чрез обезопасяване на електрическата мрежа съвместно с „EVN България“ донесе и още една награда на БДЗП – „Наградата Натура 2000“, която миналата година Европейската комисия връчи за първи път, за да отличи най-успешните практики за опазването на природата и промоция на мрежата „Натура 2000“.

Тагове
БДЗП, BirdLife International, награда добри практики, Renewable Frid Initiative, EVN България, изолиране на електрически стълбове в България и Судан