Онлайн определител

БДЗП в помощ на партньорите на BirdLife в Централна Азия

07.12.2017

© Jeremy Holden

През годините между 1997 и 2005 г. БДЗП оказа помощ в организационното укрепване на партньорите на BirdLife в Украйна, Беларус и Азербайджан. През последните години БДЗП е част от екипа и усилията на Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) да подпомогне опазването на изключителната дива природа на Централна Азия. В няколко поредни експедиции заедно със специалисти на RSPB участваха и експерти от БДЗП. Те проведоха мащабно проучване на планината Койтендаг в Източен Туркменистан за обявяването й от ЮНЕСКО за обект на Световното природно и културно наследство, изследване на световно застрашената степна калугерица в Узбекистан и Туркменистан, организираха обучение на служителите в резерватите на Туркменистан в опазването на хищните птици. Събраната информация за застрашени от изчезване и слабо проучени видове бе публикувана в едно от основните научни издания в тази част на света.
 

През ноември 2017 г. експерти на RSPB и БДЗП проведоха в Алма Ата (Казахстан) работна среща за планиране бъдещата съвместна работа на партньорите от Централна Азия по опазване на дивата природа на региона. В страните от Централна Азия работят изключително посветени на делото си учени и природозащитници. Това, което БДЗП споделя с тях, е натрупаният през годините опит в сходни условия, научените от нас уроци, които да им помогнат много по-бързо и по-успешно да се справят с природозащитните проблеми. На последната работна среща например, една от препоръките ни към колегите от Централна Азия бе да действат за опазване на популациите на видове като египетския лешояд, степния орел, ловния сокол и други световно застрашени видове, докато са все още в добро състояние (макар че и там популацията на ловния сокол е вече почти унищожена от бракониери), да не чакат те да паднат под критичния минимум. Това бе една от грешките ни в България по отношение на ловния сокол, за който започнахме да действаме активно след като бяха останали едва няколко двойки. За същия вид в Унгария са започнали активна работа още когато в страната е имало около 30-40 двойки. Затова днес в Унгария те са над 200, а в България – в най-добрия случай 1-2 двойки.
 

Известно е престижното място на БДЗП в семейството на BirdLife International. Още от самото си начало преди 30 години нашата организация намери с помощта на Кралското дружество за защита на птиците във Великобритания (RSPB), правилния път на своето развитие като национална организация за опазване на природата. Този път бe следван през годините въпреки трудностите, препятствията и промените. Най-ярко доказателство, че БДЗП е ценѐн партньор е избирането на двама изпълнителни директори на БДЗП в Управителния съвет на BirdLIfe International съответно през 1992-2000 г. и през 2015 и до настоящия момент.

Снимки
Тагове
BirdLife International, RSPB, БДЗП, Украйна, Беларус, Азербайджан