Онлайн определител

БДЗП взе участие в горски семинар в Бургаска област

19.05.2017

© Петър Янков

Изключителна възможност за „надникване в кухнята“ на стопанисването на горите в Бургаска област получи БДЗП по време на двудневния семинар, организиран от РУГ – Бургас и Югоизточното държавно предприятие – Сливен на 17 и 18 май 2017 г.
 

Заедно с колеги от Българска Фондация Биоразнообразие имахме възможност да се докоснем до ежедневната практика на лесовъдите и до казусите, които те трябва да решават при стопанисването на горите. Над 130 души от държавните горски и ловни стопанства, от Регионалната дирекция по горите – Бургас, представители на ИАГ, на ЮИДП - Сливен, на семеконтролната и лесозащитна станции, на ДПП Странджа, на общински горски структури и частно практикуващи лесовъди трябваше да решат в реални условия как да бъдат стопанисвани различни типове гори в различно състояние и с различни проблеми.
 

През първия ден семинарът протече в района на Държавно горско стопанство Звездец, а през втория – на ДГС Карнобат. Участващите лесовъди демонстрираха истински професионализъм и загриженост за гората и за сериозните проблеми, с които нерядко се сблъскват. Благодарим на РУГ – Бургас и специално на инж. Венелин Радков, както за възможността да участваме в съвещанието и за възможността да бъдем заедно с хората, посветили се на опазването на българската гора, така и за станалото вече традиционно сътрудничество на РУГ – Бургас с природозащитните организации!

 

Снимки
Тагове
БДЗП, БФБ, РУГ – Бургас, Югоизточното държавно предприятие – Сливен