Онлайн определител

Без изход от екологичната криза в земеделските земи в съобщението за реформа на ОСП

29.11.2017

© Mathias Schäf

Съобщението за реформа на Общата селскостопанска политика, току що обявено от Европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, категорично не признава сериозността на екологичната криза в европейските земеделски земи – от колапса на биоразнообразието до изчерпването на почвата и водните ресурси. Не успява да отговори и на нецелесъобразното разпределяне на субсидиите, които не водят до никакви резултати и достигат предимно до най-заможните бенефициенти. Изглежда основната нова идея е нарастването на свободата на държавите-членки да изразходват средствата, както сметнат за уместно, без да е ясно как ще бъде доказвано, че постигат общите европейски цели.


Ариел Брунер от BirdLife International  заяви: „Изчезването на близо 80% от насекомите и на половината от птиците в земеделските земи, изчерпването на водните ресурси особено в средиземноморските региони на Европа, изобщо не са акцент в съобщението. Раздаването на субсидии без отчетност би довело до превръщането на ОСП в чист фонд за кампании за преизбиране на регионални политици. Очакваме нещо напълно различно от бюджета на ЕС. Комисията изобщо не е разбрала отговорите на общественото допитване относно ОСП. Комисарят Хоган заяви, че мнозинството от анкетираните искат директна подкрепа за доходите, но това всъщност е в пълна противоречие с действителните резултати от консултацията, при които повече от 80% от анкетираните призоваха за радикална промяна".


Нито един от екологичните проблеми и едва няколко от социалните и икономически неуспехи са споменати в съобщението. Не се поема ангажимент за финансиране на опазването на природата, нито дори да се осигури законно съфинансиране от ЕС за мрежата "Натура 2000". Съобщението се ангажира да подобри съгласуваността със законодателството в областта на околната среда, но остава изключително неясно как ще се случи това, освен че държавите-членки биха имали по-голяма свобода при обединяването на мерките и контрола.


Хариет Брадли от отдел „Земеделие и биоенергия в ЕС" към  BirdLife Европа и Централна Азия заяви: „Въпреки че е посочена идеята да се комбинира гъвкавостта на държавите-членки с по-голяма отчетност за резултатите, това слабо и объркано съобщение не може да служи като основа за разпределението от десетки милиарди евро от парите на данъкоплатците. Трябва да бъде обърнато сериозно внимание както на екологичната криза, така и на необходимостта от качествени разходи, като направим бюджета на ОСП подчинен на строги и ясни цели и на механизми, неподатливи на злоупотреба."

Тагове
ОСП, Европейска комисия, BirdLife Европа и Централна Азия, реформа