Онлайн определител

Благодарствено писмо до членовете на БДЗП

12.08.2019Скъпи членове на Българското дружество за защита на птиците,
 

Изказваме огромна благодарност на всички вас, които лично или с представител присъствахте на Извънредното общо събрание на БДЗП в събота на 10 август, и бяхте до дружеството в труден момент.
 

От близо 20 години не се бе налагало извънредно да се свиква Общо събрание и темите, обсъждани в събота, показват, че за успехите в работата на една природозащитна организация не са достатъчни единствено прилагането на директни мерки за опазване на природата и изчезващите видове, но от ключово значение са и аспектите на нейното управление. 
 

По време на Извънредното общо събрание към Управителния съвет на БДЗП бяха избрани трима нови членове - Емил Тодоров, Теодора Петрова и Борислав Тончев.
 

С участието в Общите събрания на сдружението всички негови членове показват своята ангажираност към бъдещето на БДЗП и природозащитата в България. Отново благодарим на всички, които отделиха време и усилия, за да се включат в най-малко приятното, но едно от най-важните събития в съществуването на една организация, и призоваваме всички членове да бъдат част от бъдещите Общи събрания на БДЗП.