Онлайн определител

Екип на БДЗП откри нови 4 гнезда на малък креслив орел

28.03.2017

© Димитър Демерджиев

Броят на откритите активни гнезда на малкия креслив орел в рамките на LIFE проекта „Горите на орела“ нарасна с още 4 и достигна общо 60. 
 

Новите гнезда с нови двойки са открити от екип на БДЗП по време на зимния мониторинг през декември и февруари, две от тях се намират в Сакар, а другите две – в Западна Странджа.
 

По време на мониторинга са намерени и новозаетите гнезда на 5 двойки в Сакар, Странджа и Дервентските възвишения, които през 2016 напуснаха предишните си гнезда.
 

Определянето на гнездовите територии на малкия креслив орел е една от основните дейности по проекта „Горите на орела“, която има за цел да се идентифицират съществуващите гнездови територии в рамките на 16-те зони по проекта в „Натура 2000“ и тези в близост до тях. 
 

Малкият креслив орел гнезди предимно в широколистни и иглолистни гори, далеч от човешко присъствие и селища. Често орлите сменят гнездата си с други видове хищни птици, което прави детайлното картиране на гнездата абсолютно необходимо. 
 

Ще бъде извършено и подробно картиране на заплахите и типовете местообитания в районите на съществуващите гнезда. 

Снимки
Тагове
LIFE проект Горите на орела, малък креслив орел, БДЗП