Онлайн определител

Идентифицирана е смъртоносна за лешоядите електрическа линия в Метехара, Етиопия

19.01.2019

© Волен Аркумарев

Токовият удар и сблъсъкът с енергийната инфраструктура са сред основните предполагаеми причини за смъртност на египетския лешояд в местата му за зимуване. За да се оцени степента на тази заплаха и да се въведат подходящи мерки за опазване на вида, екипът на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ в момента извършва проучване на идентифицираните като опасни електропроводи в Етиопия. В местността Метехара под линия със средно напрежение само за няколко километра са открити останки от египетски лешояди, лешояд на Рюпел, белогръб лешояд, качулат лешояд и други видове птици като щъркел марабу, фламинго, бяла чапла и др.
 

Тази смъртоносна линия е разположена в обширни пасища с изобилие от храна за лешоядите, но без никакви дървета и скали, удобни за кацане, с изключение на електрическите стълбове. В същото време тя е много близо до езерото Басака, което приютява голямо разнообразие от водолюбиви птици. Екипът посети също няколко кланици и сметища в района с изобилие от мършоядни птици, в близост до които също има опасни електрически линии. Следващата стъпка на екипа ще бъде организиране на среща с местната етиопска електроразпределителна компания и стартиране на преговори за превръщането на тези смъртоносни линии в безопасни за птиците.
 

Между 10 и 30 януари екип на LIFE проекта на БДЗП „Нова надежда за египетския лешояд“ е в Етиопия на работен семинар, чийто домакин е Етиопското дружество за дивата природа (EWNHS)/BirdLife Ethiopia. На семинара присъстват и партньорите по проекта от BirdfLife Африка, APLORI, SCF, NCF и RSPB. Освен събирането на важни научни данни за заплахите и броя на египетските лешояди в региона Афар, Етиопия, семинарът има за цел и изграждането на капацитет в африканските партньори.  Регионът Афар е най-голямото известно до този момент място на струпване на зимуващи египетски лешояди – над 1000 индивида всяка година. Участниците са разделени на три екипа за поставяне на сателитни GPS-GSM предаватели на египетски лешояди с цел проучване на предвижванията и заплахите за вида в зимните му квартири в Африка, за мониторинг на нощуващите египетски лешояди и за взимане на интервюта с местните общности за проучване на нивото на осведоменост на местните хора за лешоядите.

 

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF Гърция, Кралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия Изток, BirdLife Африка, Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.

Снимки
Тагове
LIFE проект Нова надежда за египетския лешояд, Етиопия