Онлайн определител

Излюпи се първото пеликанче извън езерото Сребърна от 60 години насам

08.06.2016

сн. Свилен Чешмеджиев

За първи път от 60 години насам се излюпи къдроглаво пеликанче в блато Песчина на остров Персин (Белене). Екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) имаше шанса на няколко пъти да види малкото, което любопитно се надигаше от гнездото, под зоркия поглед на възрастната птица.

 

Това е голямо природозащитно събитие, тъй като къдроглавите пеликани са световно застрашен вид  и колонията на остров Персин е новосформирана. През април птици от вида заеха една от наколните дървени платформи в блато Песчина в Природен парк „Персина“, изградени от БДЗП и Дирекцията на парка и със съдействието на WWF и Мото-Пфое. Първата платформа в парка беше изградена през 2010 година, впоследствие бяха изградени още две. Оттогава насам доброволците от БДЗП ги ремонтират и подновяват всяка година, работейки в трудните условия на Беленските блата.

 

Досега единственото гнездовище на този рядък вид у нас бе в езерото Сребърна. Сформирането на втора гнездова колония увеличава шансовете на вида в България да оцелее, защото, когато е концентриран на едно място, е много уязвим от всякакви заплахи, например болести, екстремни климатични явления и др.

 

В момента още десетина двойки къдроглави пеликани мътят. На същата платформа са свили гнезда и мътят и 3-4 двойки розови пеликани – вид, който се счита за  изчезнал като гнездящ в нашата страна, съгласно Червената книга. Това  прави успеха още по-значим от природозащитна гледна точка. Следващите седмици се очаква излюпването на малките. Екипът на БДЗП продължава да следи ситуацията около колонията и се надява да регистрира и излюпването на розовите пеликани.     

Тагове
къдроглави пеликани, колония, успех, влажни зони, Персин, Песчина