Онлайн определител

Изразете своята позиция за бъдещето на Общата селскостопанска политика днес

07.07.2017Днес (7.7.2017г.) Европейската комисия (ЕК) представя резултатите от публичната консултация за Общата селскостопанска политика (ОСП) на конференция в Брюксел. Всеки европеец има възможност да се включи като задава въпроси и споделя своята позиция за бъдещето на ОСП чрез приложението www.sli.do.

 

По време на конференцията ще бъдат осигурени превод на всички европейски езици и предаване на живо на уебсайта на Комисията. Приложението sli.do позволява на участниците да задават въпроси от всяко устройство (лаптоп/мобилен телефон). Можете да кликнете тук: www.sli.do  и да въведете кода на събитието #FutureofCAP  и инструментът ще бъде активиран.

 

Над 250 000 европейци се включиха в тримесечната публична консултация и отправиха ясно послание към ЕК с искане за радикална реформа на селскостопанската политика на ЕС. Огромната мобилизация в цяла Европа се случи в рамките на онлайн кампанията Жива земя, организирана от BirdLife Европа и Централна Азия, Световния фонд за дивата природа (WWF) и Европейското екологично бюро (European Environmental Bureau). Кампанията призоваваше за политика в сектора на селското стопанство, която защитава климата и околната среда, която е справедлива за земеделските стопани и потребителите и която допринася за производството на здравословна и устойчива продукция.

 

БДЗП подкрепи кампанията в България, като общо 10 НПО и сдружения от България станаха част от над 500 организации и компании, подкрепили каузата на „Жива земя“.

 

Днешната конференция ще направи преглед на резултатите от консултацията и ще проследи как те съответстват на научните доказателства, събрани от Комисията. ЕК ще публикува информация относно бъдещето на политиката в тази сфера преди края на 2017 г.

 

Може да се запознаете с дневния ред на конференцията тук.


 

Тагове
Living Land, ОСП, Европейска комисия, BirdLife Европа и Централна Азия, Европейско бюро по околна среда, WWF за Европа