Онлайн определител

Министрите на ЕС се ангажират с по-добро прилагане на природозащитното законодателство

20.06.2017Вчера (19.6.2017) министрите на околната среда на Европейския съюз поеха ангажимент за по-добро прилагане на Директивите за птиците и местообитанията -  главните закони на ЕС за природата, които представляват крайъгълния камък на усилията на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие и неговото възстановяване. Четиригодишната оценка на общественото допитване, проведено в рамките на кампанията „Природата в опасност“, в което се включиха 500 000 европейци, вече приключи, след като всички основни политически групи в Европейския парламент призоваха за по-добро прилагане на тези жизненоважни закони за природата.


Директивите за птиците и местообитанията са отговорни за създаването на най-голямата и най-съгласувана мрежа от защитени природни територии в света - мрежата Натура 2000. Днес най-големите заплахи за опазването на природата в Европа са интензивните селскостопански практики и лошото състояние на сладководните екосистеми, често свързано с управлението на водите и селското стопанство. Министрите призоваха националните, регионалните и местните власти да направят повече за управлението на защитените територии в мрежата Натура 2000.


Ариел Брунер, старши отговорник по политиката на ЕС за BirdLife Европа и Централна Азия, заяви: „Държавите-членки и Европейската комисия признаха заплахата от неустойчивото земеделие за природата в ЕС. Все още обаче те не са достигнали до адекватно решение. Необходимо е да бъде реформирана Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, за да се улесни преходът към устойчиво селско стопанство. Разчитаме на държавите-членки и на Комисията да покажат, че се интересуват от нашата природа, когато сформират следващата Обща селскостопанска политика."


Министрите също така призоваха Комисията да изготви нова оценка на необходимите инвестиции за опазване на биологичното разнообразие и поискаха предвидимо, адекватно, редовно и целенасочено финансиране от страна на ЕС и приветстваха инициативата за по-добро интегриране на екосистемите в процеса на вземане на решения.

Тагове
Природа в опасност, Директивите за птиците и местообитанията, ЕС, Европейски парламент, природозащитно законодателство