Онлайн определител

Наблюдавайте на живо диви птици от цяла Европа

26.07.2017

Орел змияр от гнездо с камера, © SPNI (BirdLIfe Израел)

По статията “Big Brother is BIRD-Watching YOU!

 

Всички знаем как технологията променя начина, по който виждаме, изучаваме и се наслаждаваме на природата. И колко лесно е да оправиш поглед към другия край на света само чрез смартфона в джоба си.
 

Благодарение на тези технологии можем да надникнем отблизо там, където иначе не би било възможно, да научим повече за едни от най редките видове, да ги наблюдаваме в реално време от класната стая, от автобуса или от дивана вкъщи.
 

Тази възможност е в ръцете ви. Представяме ви най-актуалния списък от камери на BirdLife партньори, предаващи в реално време от гнездата на най-различни видове птици: сокол скитник, бял и черен щъркел, орел змияр, блед бързолет, орел рибар, жълтоклюн буревестник и много други.
 

И все пак не позволявайте на „Биг Брадър” да победи: директният досег с природата не може да бъде заменен от никоя измислена от човека технология.
 

Камери на BirdLife партньори за наблюдение на диви гнезда:
 

*Забележка: Много от тези камери са сезонни, предаващи докато малките излетят.

 

БДЗП – България

Бял щъркел

 

EOS – Естония

Черен щъркел

Орел рибар (1)

Орел рибар (2)

Колония сиви чапли

 

Natuurpunt - Фландрия, Белгия

Сокол скитник

 

DOF – Дания

Морски орел

Сива чапла

Бухал

 

NABU – Грмания

Горска улулица

Бял щъркел

Черношипа ветрушка (Хамбург)

Черношипа ветрушка (Берлин)

Колония корморани

 

GONHS – Гибралтар

Блед бързолет

 

ММЕ – Унгария

Синявица

Черен щъркел

 

Fuglavernd – Исландия

Гарван

 

SPNI – Израел

Орел змияр

 

LOB – Латвия

Синявица

 

LOD – Литва

Черношипа ветрушка

 

NOF – Норвегия

Горска улулица

Градински птици

 

SPEA – Португал

Качулат корморан

Жълтоклюн буревестник (остров Корво)

Жълтоклюн буревестник (острови Берленга)

 

SEO – Испания

Сокол скитник

Бял щъркел

Черен лешояд

 

SOS – Словакия

Бял щъркел