Онлайн определител

Най-интересното в SmartBirds за 2019

20.01.2020

Зелен гущер, © Георги Попгеоргиев

През 2019 г. са направени близо 80 000 нови записа на птици в мобилното приложение SmartBirds. Последният вид птица, наблюдаван за годината, е домашно врабче в района на Хасково, а първата регистрирана птица за 2020 - черен синигер в района на Сливен. В първия ден от новата година са постъпили 267 наблюдения на птици от цялата страна!
 

Броят на въведените записи на земноводни и влечуги за 2019 е 3821, на бозайници – 4064, защитени безгръбначни – 541 и защитени растения – 423.
 

Най-многобройни от въведените записи на видове птици са:
 

 • Обикновен скорец - 6063
 • Обикновен мишелов - 4364
 • Сива овесарка – 2064
   

От бозайниците това са:
 

 • Белозъбо сляпо куче – 554
 • Жълтогърла горска мишка – 471
 • Лалугер – 367
 • Белогърб таралеж – 299
   

Най-многобройни от влечугите и земноводните са:
 

 • Зелен гущер
 • Ливаден гущер
 • Късокрак гущер
   

От змиите:
 

 • Голям стрелец – 172
 • Пепелянка - 119
   

От защитените безгръбначни:
 

 • Голям буков сечко – 61
 • Еленов рогач – 29
 • Малък бръмбар рогач - 25
   

От защитените растения:
 

 • Пеперудоцветен салеп – 22
 • Родопска мерендера – 16
 • Паяковидна пчелица  - 11

 

Благодарим на всички потребители на приложението и им пожелаваме и през 2020 г. много нови интересни наблюдения сред природата! Вашите данни допринасят за проследяване на промените в българските популации на дивите животни, а познанието за  разпространението и числеността им са задължително условие за тяхното ефективно опазване.
 

Чрез мобилното приложение SmartBirds Pro всеки от нас може да бъде полезен за прирoдата, достатъчно е да инсталирате приложението на вашето мобилно устройство под Android и да записвате всяко наблюдавано от Вас диво животно. SmartBirds Pro е удобно за използване както за професионални цели при провеждането на специализиран мониторинг, така и за единични наблюдения на запалени природолюбители. Подробни инструкции за работа с приложението можете да намерите тук.
 

За хората, прекарващи много време сред природата, препоръчваме и любителското приложение SmartBirds - определител на гнездящите в България птици (общо 269 вида) и електронен дневник за наблюдения.

 

 

Снимки