Онлайн определител

Най-редкият вид корморан в България увеличава числеността си

04.05.2017

сн. Ралица Георгиева

На 3 май експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) установиха 88 заети гнезда на качулати корморани (Phalacrocorax aristotelis) общо на двата острова Св. Иван и Св. Петър до град Созопол.  Гнездящите качулати корморани са се увеличили с над 50% спрямо миналата година, когато бяха установени 55 заети гнезда. Тази нова колония установена за първи път от БДЗП през 2013 г., расте изключително бързо с около 50% увеличение спрямо всяка предходна година.
 

Качулатият корморан е  най-редкият от трите вида корморани, които се срещат в България и e с намаляваща световна популация. Той е изключително морски вид, като може да се гмурка на дълбочина над 60 метра. Видът гнезди единствено на острови и стръмни  морски брегове. 

 

До 2013 видът гнезди само по северното крайбрежие на България. Островите Св. Иван и Св. Петър са единственото находище на вида по Южното Черноморие. Островите предлагат множество удобни скали за гнездене на видимо увеличаващата се колония. Ако колонията запази тази тенденция на увеличение скоро може да се превърне в най-голямата за страната.  Те са също така единствена нощувка на вида извън гнездовия период по Южното Черноморие, като през зимните месеци нощуващите птици на острова са над 400 индивида. 

 

Кормораните делят острова заедно с най-голямата колония на жълтокраки чайки в България. За съжаление има незаконна практика да се събират яйцата на чайките, гнездящи на островите, което води до сериозно безпокойство и за двата вида. Тези практики са нарушение на закона за биологичното разнообразие, а извършването им в размножителния период води и до силно безпокойство за видовете. По този начин, освен че се намалява гнездовия успех, птиците се възпрепятстват да отглеждат своите малки и да полагат необходимите грижи за тях.

 

Снимки
Тагове
корморани, качулат корморан, Черно море, популация, мониторинг