Онлайн определител

Новият Червен списък на птиците дава надежда за къдроглавия пеликан в Европа

12.12.2017

© A. Vizi

Последната актуализация на Червения списък на застрашените видове на IUCN, направена от BirdLife International, показва редица тревожни данни, особено за морските видове, много от които, като трипръстата чайка, са доведени до ръба на изчезването, заради прекомерния риболов и изменението на климата. В Северна Америка популацията на полярната сова намалява драстично, като основна причина за това е недостигът на храна, а жълтогушата овесарка – вид, доскоро широко разпространен, днес изчезва заради незаконния улов в Китай. Папагалът Кеа в Нова Зеландия е застрашен от инвазивни хищници и… от туристи, които предлагат на любопитната птица неподходяща храна.
 

Съществува обаче и надежда, че популацията в Европа на най-голямата сладководна птица в света - къдроглавият пеликан, се възстановява успешно, благодарение на изкуствените гнездови платформи и предотвратяването на безпокойството по време на мътене. Видът вече премина от категория „Уязвим“ към „Почти застрашен“. Числеността на популацията в Европа се е увеличила близо четири пъти от 90-те години на миналия век, благодарение на изпълнението на Плана за действие за опазване на къдроглавия пеликан и защитата, осигурена от двете директиви на ЕС за птиците и местообитанията, които помогнаха за опазването на ключови гнездови местообитания на вида в България, Гърция и Румъния.
 

Тази година пеликаните на езерото Скадар в Черна гора, които гнездят само върху плаващи гнездови платформи, предпазващи птиците от безпокойство, са имали най-успешния размножителен сезон досега, отглеждайки 60 малки, а в Гърция популацията на вида се е увеличила с почти 200 % за последните 20 години.

2017 г. донесе добри новини за къдроглавия пеликан и у нас:  излюпиха се първите две къдроглави пеликанчета от новосформираната през 2016 г. колония, разположена на една от изкуствените платформи, построени преди 5 години от БДЗП и Дирекцията на Природен парк „Персина“ в блатото Песчина на остров Персин (Белене). В колонията гнездяха 3 двойки къдроглави пеликани и една двойка розови пеликани – вид, който е изчезнал като гнездящ в нашата страна, което прави успеха още по-значим за природата на България.
 

За втора поредна година новосформираната колония от къдроглави пеликани в блатото Песчина на остров Персин успява да отгледа малки. Това е огромен успех за природозащитата в България, защото до миналата година единственото място в страната ни, където гнездяха къдроглави пеликани, беше езерото „Сребърна“. След почти 60 години прекъсване, видът започна да строи гнезда и вече да отглежда поколение и на създадените с помощта на човека изкуствени платформи в блатото Песчина.

Розовите пеликани гнездят за първи път в Персина,  като за последните няколко десетилетия са известни малко на брой опити за пристъпване към гнездене на вида в езерото Сребърна, но повечето от тях неуспешни.
 

Спрямо последните данни на Червения списък на IUCN В световен мащаб повече от една четвърт (26%) от 238 вида птици преминават към по-висок природозащитен статус, а 28% от тях преминават към по-ниска категория на заплаха. Общо 11,122 вида птици понастоящем са признати от BirdLife International и IUCN:
 

  • 156 вида са изчезнали от 1500 г. насам.
  • 5 вида са изчезнали в дивата природа, като са оцелели само в плен.
  • 222 вида са критично застрашени, от които 21 са евентуално изчезнали и един вероятно е напълно изчезнал в дивата природа.
  • 461 вида са застрашени от изчезване
  • 786 вида са уязвими.
     

Около 13% или един на осем от всички съществуващи видове птици днес са глобално застрашени от изчезване (с категории критично застрашени, застрашени и уязвими).

 

Снимки
Тагове
Червен списък на IUCN, къдроглав пеликан