Онлайн определител

Ново гнездо на морски орел край Тунджа

15.03.2017

© Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Ново гнездо на морски орел установи екип на Българското дружество за защита на птиците. Гнездото е разположено върху топола в района на Ямбол близо до река Тунджа. Двойката морски орли вече мъти в гнездото.
 

С това наблюдение известните гнездящи двойки по долината на река Тунджа и околностите й стават 10 на брой. Новооткритото гнездо е свидетелство за увеличаващата се популация на вида в България като този процес особено ясно се забелязва във вътрешността на страната, където допреди 10 години са били наблюдавани само 1-2 двойки. Така долината на Тунджа се превръща в едно от най-важните места за гнездене на морския орел след река Дунав и Черноморското крайбрежие.

Тагове
Морски орел, река Тунджа, БДЗП