Онлайн определител

Общата селскостопанска политика на ЕС е нецелесъобразна доказва ново научно проучване

21.11.2017

Сн.: BirdLife International

Оценка на целесъобразността на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде представена днес (21.11.2017 г.) на семинар в Брюксел от BirdLife Европа и Централна Азия, Европейското бюро по околна среда (EEB) и NABU, партньорът на BirdLife в Германия. Авторите на независимото проучване са водещи експерти в областта на агроикономиката, екологията и социологията и са оценили 450 научни статии, следвайки методологията на Европейската комисия. Резултатите от проучването ясно показват, че сегашната ОСП, която използва 40% от бюджета на ЕС (около 60 млрд. евро годишно), е нецелесъобразна.
 

Ключовите резултати от проучването показват, че:
 

- От социално-икономическа и екологична гледна точка ОСП не отговаря или отговаря само частично на петте ключови въпроса за проверка на целесъобразността: изпълнителност, ефективност, съгласуваност, добавена стойност към ЕС и обществено значение.
 

- Директните плащания за подсилване на доходите получават най-голямото разпределение на бюджета без достатъчна обосновка или ясни връзки с целите на ОСП.
 

- Екологичната ангажираност на ОСП не е достатъчна, за да се спре деградацията на околната среда, да се намали драстичното намаляване на биологичното разнообразие и за справяне с  предизвикателствата, свързани с изменението на климата.
 

- Общата селскостопанска политика не отговаря адекватно на целите за устойчиво развитие, като сегашната й структура няма да го направи и в бъдеще.
 

Самата Европейска комисия не успя да следва собствените си правила за по-добро регулиране и не предприе проверка на състоянието на ОСП, въпреки призивите от страна на гражданското общество и на част от бизнеса  (например участниците в кампанията "Жива земя"). Финалната проверка на ОСП бе поискана официално от Платформата за регулиране на целесъобразността и ефективността (REFIT), която е ключов консултативен съвет на Европейската комисия, съставен от представители на бизнеса, социалните партньори и гражданското общество.
 

Д-р Себастиан Лакнер, научен сътрудник в катедра "Селскостопанска политика" на Университета в Гьотинген, автор на изследването, каза: "ОСП на 2017 е нецелесъобразна. Най-голямата част от ОСП са преките плащания, като Комисията на ЕС не успя да обоснове тези огромни разходи от парите на данъкоплатците с разумен аргумент. И вследствие на това все още липсват надеждни показатели и статистически данни за оценка на тази политика. През 2017 директните плащания все още водят до неправилно разпределение и несъответствия. Време е Европейската комисия да се изправи пред новите предизвикателства. От моя гледна точка трябва 1) да се подпомогне преходът към по-устойчиво земеделие, 2) да се спре загубата на биологично разнообразие и 3) да се отговори адекватно на  огромното предизвикателство, свързано с изменението на климата. За да постигне напредък по тези ключови теми, Комисията на ЕС трябва да въведе амбициозно предложение за реформа на ОСП! "

 

Днес при откриването на срещата Константин Крейсер от BirdLife заяви: „Наскоро бе публикувано шокиращо проучване за Германия, че насекомите в страната са намалели с ¾. Намаляването на биологичното разнообразие днес дори е по-драматично, но медиите много рядко отразяват този проблем. Ние отдавна алармираме за проблема и до голяма степен той е свързан с общата селскостопанска политика на ЕС. Тъй като резултатите от оценката на ОСП бяха скрити, NABU се обърна към независими учени, които да направят това изследване, ползвайки същата методология като ЕС“.

 

Флавио Котурни, Главна дирекция Земеделие и Селски райони: „Не само неправителствените организации, но и 62% от фермерите, които са участвали в публичното обсъждане на ОСП имат виждането, че ОСП не е достатъчно ефективна особено от гледна точка на околната среда и постигането на целите за околна среда“.

 

Мария Хейбух, депутат в европейския парламент: „80% от директните плащания отиват до 20% от фермерите в ЕС. Трудно е директните плащания просто да отпаднат, но със сигурност има нужда от тяхното преформулиране. Трябва наистина да има добър баланс и да се поставят ясни цели – една от целите е опазване на биоразнообразието, а другата – климатичните промени. Съобразно тях трябва да се ревизират и подходите“.

 

Томаш Феникс, заместник председател на европейския съвет на младите фермери – „Да, има проблем с плащанията на хектар, защото се подпомага по-скоро пазарът, отколкото земеделския сектор. Много се подценява управлението на риска. Трябва да се отдели по-голямо внимание на стабилността на земеделските стопанства в условия на климатични промени. Според нас 40% от бюджета трябва да е насочен към устойчивостта на земеделските стопанства в селските райони и 40% - за природосъобразно земеделие (опазване на биоразнообразието и околна среда)“.

 

Фаустине Бас-Дефосес, Европейско бюро по околна среда – „Директните плащания представляват най-голямата част от земеделския бюджет, но проучването показва, че те не са аргументирани не само от природозащитна гледна точка, но също така и от социално-икономическа гледна точка. Както и 80% от анкетираните по време на обществените обсъждания на ОСП смятат, че е необходимо тази политиката на директни плащания сериозно да се ревизира“.

 

В заключение при закриването на срещата Ариел Брунер от BirdLife International заяви: „Загубата на 80% от насекомите и 50% от птиците в Европа за едно поколение е шокиращо. Ние с пълна скорост вървим към катастрофа и трябва да натиснем спирачките веднага, дори трябваше да го направим "вчера". Затова ОСП трябва да се реформира в посока към по-отговорно опазване на биоразнообразието и устойчивост на земеделските стопанства“.

 

Снимки
Тагове
ОСП, Жива земя, BirdLife International, Европейското бюро по околна среда (EEB), NABU