Онлайн определител

Образователен природозащитен лагер Картали 2016

21.04.2016Българско дружество за защита на птиците ви кани да вземете участие в Природозащитен лагер „Картали 2016” на брега на яз. Студен кладенец в Източни Родопи от 13 до 17 май. По време на събитието участниците ще имат възможност да се включат в различни обучения за теренно проучване на лешоядите и биоразнообразието, ще се запознаят с уникалното природно богатство на ЗЗ „Студен кладенец” и ще работят с водещи експерти. Програмата на лагера включва следните полеви обучения:
 

 1. Мониторинг и подхранване на лешояди;
 2. Природозащитни дейности по опазването на лешоядите;
 3. Наблюдаване, разпознаване и опръстеняване на птици;
 4. Проучване и мониторинг на земноводни и влечуг;и
 5. Разпознаване на редки растения;
 6. Проучване на пеперуди;
 7. Методи за проучване на бозайници;
 8. Изследване на прилепите.

 

Вечерите ни ще бъдат посветени на интересни презентации и лагерния огън. Други части от програмата ще запазим за изненада. Събитието е подходящо за студенти по биологични науки и любители на природата, които искат да научат повече за проучването и опазването ѝ.
 

Желаещите да участват в образователен природозащитен лагер „Картали 2016” е необходимо да изпратят попълнен формуляр за участие на iana.gocheva@gmail.com в срок до 6 май 2016 г. Тази година в събитието ще имат възможност да вземат участие 50 души, като студентите по биологични науки и заявилите участие за целия период на лагера ще бъдат с предимство. Одобрените за участие ще получат имейл с потвърждение до 8 май 2016 г.
 

През настоящата година разходите за експертите по лешоядите, проучване на птици, природозащитните дейности, храна, настаняване и координация на образователния и природозащитен лагер се осигуряват от проект LIFE 14 NAT/NL/901.

 

От участниците ще бъде събрана допълнителна такса за да се покрият разходите по полевите обучения за проучване на растения, пеперуди, земноводни и влечуги и бозайници, както и за използването на каяци, лодки и консумативи за плаване в язовира. Таксата ще бъде 35 лв., като членовете на БДЗП ползват отстъпка и заплащат 25 лв такса.

 

УСЛОВИЯ на лагера:

 

 • Настаняване - палатков лагер на брега на язовир Студен кладенец в Източни Родопи в сърцето на защитена зона “Студен кладенец”;
 • Всеки трябва да си осигури средствата за къмпингуване - палатка, спален чувал и шалте;
 • Участниците поемат пътните си разходи до лагера;
 • Всички участници трябва да са пълнолетни! Непълнолетни участници биха могли да вземат участие в лагера само с пълнолетен придружител и декларация от родител;
 • Храната се осигурява от организаторите от първия ден вечерта до петия ден сутринта;
 • Всички участници заплащат еднократна такса в размер на 35 лева за организация на допълнителни за лагера събития. Членове на Българско дружество за защита на птиците ползват отстъпка от таксата и ще заплащат 25 лв. Ако желаете, може да станете член на БДЗП на място.
 • Всеки участник трябва да е подсигурен с ентусиазъм и добро настроение!

 

Очакваме ви!

Природозащитните дейности по опазване и изследване на лешоядите и цялостната координация на лагер „Картали 2016” се организира в рамките на проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничната планина Родопи“, Дейност Е4 (LIFE 14 NAT/NL/901), финансиран по програма LIFE+ на ЕС.

 

   

Документи
Тагове
Картали, БДЗП, природозащитен лагер, проект Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничната планина Родопи