Онлайн определител

Обществено допитване относно втория вариант на Плана за действие за опазване на афро-евразийските лешояди (Vulture MsAP)

22.03.2017

Гологлав лешояд, © Andre Botha

Меморандумът за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), BirdLife International, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) и Международната група за лешоядите на IUCN отправят обществено допитване относно втория вариант на Плана за действие за опазване на афро-евразийските лешояди (Vulture MsAP). Периодът на допитването е един месец, като крайният срок е 16 април 2017 г.


През февруари в Шарях, Обединени арабски емирства (ОАЕ), се състоя последната среща за разработването на плана, в която се включи и експерт от Българското дружество за защита на птиците.
 

Този втори вариант на Vulture MsAP е резултат от интензивна работа, продължила повече от година. От самото начало подходът на създаването му е насочен към институции, природозащитни организации, специалисти и други заинтересовани лица във всички 127 държави, които са в рамките на териториалния обхват на този 12-годишен план (2017 - 2029). Около 300 представители на властта, партньори, специалисти по лешоядите и заинтересовани лица вече допринесоха за развитието на плана.
 

Планът за действие за опазване на лешоядите в Африка и Евразия обхваща 15 вида лешояди, а териториите, през които мигрират, гнездят и зимуват се простират на 127 страни в Африка, Азия, Европа и Близкия Изток. Общата цел на плана е да преустанови сегашните драстични спадове в популацията на лешоядите и да възстанови природозащитния статус до благоприятно ниво.  
 

Коментарите на втория вариант на Vulture MsAP изпращайте на email: cmsoffice.ae@cms.int до 16 април 2017 г. Всички получени коментари по време на периода на допитването ще бъдат разгледани и, ако е уместно – ще бъдат интегрирани към финалната версия на плана, която трябва да бъде готова до средата на май 2017 и представена на 12-та среща на  Конференцията на страните (COP12) към CMS през Октомври 2017 г. Напомняме, че финалният вариант на Планa за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP), по който доскоро бе проведено обществено допитване, организирано от CMS/RaptorsMoU, заедно с LIFE проекта на БДЗП: „Помощ за египетския лешояд“, ще бъде ключов елемент от Плана за действие за опазване на лешоядите в Евразия и Африка.

Тагове
Меморандум за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), BirdLife International, Фондация за опазване на лешоядите (VCF), Международна група за лешоядите на IUCN, План за действие за опазване на афро-евразийските лешояди (Vulture MsAP), EV FAP, Помощ за египетския лешояд