Онлайн определител

Поетапната сеч на дървета в Борисовата градина започва с отстраняване само на сухи и опасните за гражданите дървета

14.11.2017На редовно си заседание днес (14.11.2017 г.), Комисията по околна среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет (СОC) обсъди за пореден път планираната сеч в Борисовата градина, за която Коалицията „За да остане природа в България“ и Българското дружество за защита на птиците алармираха миналата седмица, че са допуснати редица нередности.

 

Общинските съветници не приеха критериите за внимателен подбор на дърветата за сеч, предложени от сформираната експертна комисия към общината, но на тяхна база взеха решение санитарната сеч в Борисовата градина да стартира поетапно в избрания пилотен участък между булевардите Драган Цанков и Пейо Яворов и басейна Мария Луиза. Сечта обаче няма да засегне всички 844 маркирани дървета, а само изцяло сухите и опасно наклонените дървета на 25 метра от двете страни на алеите. Полусухите и гнилите дървета няма да бъдат премахвани, а ще се помисли за начин за тяхното обезопасяване на следващ  етап. Съдбата на дърветата в зоната извън 25-метровите полоси около алеите, ще бъде също решена на следващ етап. Дотогава тази зона ще бъде обезопасена и маркирана, че в нея има рискови дървета.


Относно разминаването между броя маркирани дървета и тези, обявени от общината, ланд. арх. Димитър Данчев, Директор на Дирекция „Зелена система“ потвърди, че маркираните дървета са над 800, като 733 са маркирани за сеч. Той заяви, че изнесената по-рано пред експертите цифра „489“ показвала не бройката на дърветата, а кубическите метри дървесина.


Остана неизяснен въпросът дали  предложените от експертната комисия критерии за подбор на дърветата за сеч на опасни дървета в Борисова градина ще бъдат приети и дали ще бъдат прилагани и в другите горски части на парка. Вярваме обаче, че отговорна крачка в положителна посока би било приемането на тези критерии и прилагането им за всички горски части на Борисовата градина, за да се гарантира, че е осигурена и безопасността на гражданите, и запазване на птиците и другите диви обитатели на парка.


Лорита Радева, председател на Постоянната комисията по околна среда, земеделие и гори към СОС заяви, че комисията няма да подкрепи застрояването на Борисовата градина и не би подкрепила какъвто и да е идеен проект за застрояването ѝ. От бъдещия Подробен устройствен план (ПУП), според г-жа Радева, ще да отпаднат всякакви паркинги и всички видове съоръжения, неспецифични за Борисовата градина, включително общинските съветници ще претендират за премахването на автокъщата на територията на парка и всички изградени увеселителни заведения, които надхвърлят първоначално одобрения им капацитет.
 

В България все още не е прието законодателство, което регулира опазването и поддържането на градските паркове. Доколкото Законът за горите урежда ползването и поддържането на горите с икономическа цел, и доколкото в него изрично се упоменава,че не се прилага в урбанизирани територии, не е законосъобразно прилагането му за териториите на лесопарковете като Борисовата градина. За да не се прилага Закона за горите в градски територии, необходимо е да се бъде прието по-детайлно и устойчиво регулиране на опазването на природата, което да положи  началото на устойчива грижа за парковете.

 

Подкрепете петицията „ДА ОПАЗИМ ГОРАТА В БОРИСОВАТА ГРАДИНА!“ тук:

https://www.peticiq.com/za_gorata_v_borisovata 

 

Тагове
Борисова градина, сеч