Онлайн определител

Покана за участие в обучение за повишаване на капацитета на НПО

12.01.2016Партньорството на държавните институции с гражданските организации за достъп до оперативните програми продължава да бъде предизвикателство и за двете страни. За да имат българските НПО пълноценен и ефективен достъп до средствата, предоставяни от Европейския съюз - един от най-големите донори в България, са необходими целенасочени действия за изграждане на капацитет за управление на финансово стабилни и прозрачни организации.


Анализът на проблемите на неправителствените организации (НПО) при достъпа и работата с финансиране по оперативните програми показва, че една от нуждите е да се повиши капацитета на НПО по отношение на финансово управление на организацията.


В рамките на проект „Мисията възможна” Българско дружество за защита на птиците и Българският център за нестопанско право организират серия от еднодневни обучения за повишаване на капацитета на НПО за пълноценно участие в процеса на оползотворяване на структурните и кохезионните фондове на ЕС. Обученията ще се проведат в три града в България за представители на НПО. Подробната програмата ще намерите в прикачените документи.


Датите на обученията са както следва:
Велико Търново – 09.02.2016 г.
Пловдив – 10.02.2016 г.
София – 16.02.2016 г.


Конкретното място за провеждане на обучението ще ви бъде потвърдено по-късно.


Организаторите поемат следните разходи на участниците в обучението:
- Пътни разходи – билети за автобус или влак
- Разходи за обяд и кафе паузи
- Разходи за материали


Ако желаете да се включите в обучението, моля, изпращайте попълнена регистрационна форма до 29.01.2016 г. на имейл адрес maria.kiriakova@bspb.org.

Документи
Тагове
Мисията възможна, НПО, повишаване на капацитет, обучение