Онлайн определител

Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

26.07.2017Помагалото „Предотвратяване на трафика на защитени видове птици“ вече ще бъде от полза и на митнически служители, гранични ветеринарни лекари и и институции в Албания. Преводът и адаптацията за Албания се извършиха в рамките на CEPF проекта „Земя на орли и замъци“, но дейността е продължение на добра практика от LIFE проека „Помощ за египетския лешояд“.
 

Наръчникът ще бъде разпространяван в митници (Националната агенция за защитени територии в Албания), Инспектората по околната среда, местната полиция в селата, където гнездят египетски лешояди, Министерството по околната среда, Министерството на земеделието, Министерството на търговията, сред местни и национални природозащитни организации, Националната библиотека в Албания, училища и др.
 

Помагалото е създадено с цел да улесни и подпомогне ежедневната работа на митническите служители и граничните ветеринарни лекари в тяхната работа по предотвратяването на незаконния трафик и търговия със защитени видове птици. Акцент са видовете дневни грабливи птици, които са обект на такъв вид противозаконна дейност. То включва кратко описание на законодателството, регулиращо търговията на редки видове; кратко описание на най-честите начини и техники, използвани за укриване и пренасяне на животни; практически насоки за бързи действия, както и кратък определител на основните видове дневни грабливи птици, сови и пойни птици, обект на трафик.
 

Наръчникът бе създаден от Българското дружество за защита на птиците през 2013 г. в рамките на LIFE проектите „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” и „Помощ за египетския лешояд“.
 

Помагалото е налично на български, гръцки и албански език.

Тагове
CEPF проект Земя на орли и замъци, Албания, Помощ за египетския лешояд, помагало, трафик на защитени видове