Онлайн определител

Помогнете да спасим последната първична широколистна гора в Европа

06.07.2017

Беловежката гора, © Вероника Фердинандова

Въпреки многогодишните усилия на природозащитници и учени, запазването на последния голям остатък от първичната широколистна гора в Европа отново е под въпрос.
 

Беловежката гора обхваща над 1600 км2 от територията на Полша и Беларус. В нея живеят повече от 5 500 растителни вида и 11 564 вида животни, включително най-голямата популация от диви европейски бизони. Всички те разчитат на обширните местообитания от стари гори и мъртва дървесина за своето съществуване. Беловежката гора с уникалното си биологично разнообразие е неизчерпаем източник на научни познания и ценен модел за възстановяването на равнинните гори в Европа.
 

Според последния горскостопански план от 2012 г., обхващащ територията на гората, ползването на дървен материал е ограничено до 48 500 m3 средногодишно за следващите 10 години при осигуряване на защитата на вековните насаждения. Пет години по-късно поради значително превишаване на годишните количества може да се предвиди, че общата 10-годишна квота ще бъде достигната след по-малко от 2 години, т.е. 3-4 години по-рано от планираното. За активното използване на дървесина се посочва нуждата за борба с корояда по смърчовите дървета и свързаната с това потенциална опасност за загиване на гората - твърдение оборвано многократно от основните научни институти в Полша, които изучават процеса от десетилетия.
 

Короядните бръмбари дават обширна база за дискусии и противопоставяне на мнения и в България. У нас темата е повдигана неведнъж след ветровала на Витоша през 2001, последван от масова поява на корояда в смърчовите насаждения. Струва си да се спомене, че дългото съжителството на смърчове и короядни бръмбари е еволюирало в цикъл, който започва с увеличаването на броя на бръмбарите, последвано от изсъхване на смърча на петна, които по-късно се характеризират с висока степен на възобновяване на млади смърчове. По този начин се формира дългосрочната динамика в структурата на гората, от която зависят повечето сапроксилни видове (видове, свързани с мъртва дървесина). Третирането на корояда като вредител от гледна точка производството на дървен материал не е оправдано в контекста на опазването на биологичното разнообразие и екологичните процеси, особено в места, където опазването на биоразнообразието е от първостепенно значение.
 

Защитата на Беловежката гора датира от четиринадесети век. Сега тя е защитена от няколко полски, европейски и международни природозащитни документи инициативи като Конвенцията на ООН за опазване на световното природно и културно наследство и Европейската екологична мрежа Натура 2000. 17% от Беловежката гора, намираща се на Плоска територия, е национален парк, въпреки че повече от 20 години учените и експертите препоръчват включването на цялата гора в тази категория на защита.
 

Помогнете да опазим това безценно природно богатство! Подкрепете петицията за защита на Беловежката гора на: http://www.ilovebialowieza.com/

 

Снимки
Тагове
Беловежката гора, петиция