Онлайн определител

Призив за устойчив енергиен преход в полза на природата и хората

10.11.2017

© Даниел Митев

Във връзка с проведената на 9.11.2017 г. международна среща на работната група по енергетика на ЕС, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и BirdLife International призоваваха българското Министерство на енергетиката да подкрепи подобренията, свързани със законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, който ще помогне на България и на останалите европейски страни да осигурят един наистина устойчив енергиен преход.
 

Изменението на климата е една от най-големите заплахи за дивата природа и ние вярваме, че енергийният преход трябва да се осъществява по начин, който не би й навредил.
 

Проектите за добив на възобновяема енергия и опазването на дивата природа често са в конфликт, например случаят с  ветроенергийните паркове в района на Калиакра. Това може да доведе до скъпоструващи и отнемащи време забавяния, които всеки би предпочел да избегне, ако е възможно. Категорично вярваме, че има място за развитие на възобновяемата  енергия без това да е в разрез с дивата природа, но за избягването на конфликти трябва да има внимателно планиране на национално и регионално равнище в Европа, като се дава приоритет на местата с най-ниско въздействие върху околната среда.
 

Пакетът "Чиста енергия за всички европейци" предоставя  възможност за решаване на проблема, защото включва принципите за опазване на природата в плановете за развитието на възобновяемата енергия и в националните планове за енергия и климат, и насърчава пространствения анализ като подход.
 

В момента съществува значителен риск страната ни и ЕС да не изпълнят международните си ангажименти, както за намаляването на емисиите, така и за опазването на световното биологично разнообразие. Но преразглеждането на Директивата за възобновяемата енергия и създаването на новото Управление на Регламента за енергийния съюз ни дават шанс да осигурим по-добър стратегически подход към енергийния преход. Необходимо е в предстоящите преговори в рамките на Съвета на ЕС и между Съвета и Европейския парламент, представителите на България в Брюксел да дадат своята подкрепа и да гарантират, че пакетът „Чиста енергия“ няма да доведе до добив на енергия, която унищожава околната среда, от която всички зависим.

Тагове
БДЗП, BirdLife International, законодателен пакет Чиста енергия за всички европейци