Онлайн определител

Проектът за опазване на царския орел на БДЗП взе награда за „Най-добър LIFE проект“

08.06.2015

Светослав Спасов от БДЗП, ръководител на проекта (в дясно), Патриция Зурита, Изпълнителен директор на BIrdLife International и Марк Дей от Кралското дружесгво за защита на птиците, Великобритания с наградата

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ бе награден като един от петте „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“ за 2014 г. Отличието бе връчено по време на Зелената седмица в Брюксел на 4 юни.

 

Това бе първия проект в България, финансиран по Програма LIFE+ на ЕС. Той се реализира от БДЗП в партньорство с Кралското дружество за защита на птиците (RSPB), Унгарското орнитологично дружество (ММЕ), НП Централен Балкан и Фонда за дивата флора и фауна в периода 2009-2013 г. в 10 ключови Натура 2000 територии в България. В рамките на проекта бе отбелязан ръст на двойките царски орли от 16 на 25 и увеличаване на успешно излетелите от гнездата малки с 30%. Вижте повече в краткия отчет на проекта.

 

Европейската комисия и Програма LIFE отличиха общо 42 проекта, от които бяха селектирани 13, които бяха определени за „Най-добрите от най-добрите“. Наградите на Европейската комисия се връчват за 10-та поредна година и целят да отличат най-успешните проекти за опазване на околната среда и природата, подкрепени от финансовия инструмент на ЕС Програма LIFE. Критериите, на базата на които се селектират най-добрите проекти, включва: оценка на приноса на проекта за опазването на природата в краткосрочен и дългосрочен план, социално-икономическо въздействие на проекта, иновативност и устойчивост, приложимост на европейските политики и ефективно изразходване на средствата.

 

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ получи и още няколко международни признания. През май 2014 г. той получи и Наградата Натура 2000, която се връчи за първи път, както и наградата за добри практики на Renewable Grid Initiative.

Снимки
Тагове
БДЗП, Програма LIFE+ на ЕС, най-добър LIFE проект, Проект Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България