Онлайн определител

Пълна липса на научни доказателства в проекта на доклада за ОСП

07.03.2018

© BirdLife International

Проектът за доклада на Съвета по земеделие относно ОСП след 2020 г.  изтече в публичното пространство тази сутрин – той се основава изцяло на неверни твърдения за околната среда!

 

В основата на плановете на министрите относно следващата Обща селскостопанска политика (ОСП) напълно липсват научни факти и доказателства. Съветът твърди, че ОСП вече се занимава с околната среда и климата, като едновремнно с това абсолютно отрича екологичната криза в земеделските територии на Европа.
 

Последната оценка на социално-икономическите и екологичните показатели на ОСП подчерта огромната неефективност по отношение на изразходването на средствата от ОСП. Около 80% от директните плащания отиват в най-богатите 20% от бенефициентите, оставяйки много земеделски производители, които развиват природосъобразна дейност, без финансиране. Оценката също установи, че най-щедрите плащания за околната среда са насочени към най-неефективните екологични мерки. Обратно, най-ефективната мярка за опазване на околната среда получава най-малко пари. Европейската сметна палата заключи също, че парите, предназначени за плащания за околната среда в първия стълб ("зелени плащания"), са просто "по-сложна схема за подпомагане на доходите, която все още не е екологична".
 

В явен контраст с тази действителност, в проекта за даклада със заключения на Съвета се посочва, че директните плащания вече "възнаграждават земеделските производители за предоставянето на обществени блага и услуги".  Ако земеделските стопани "трябва да доставят допълнителни обществени блага в допълнение към тези, които вече предоставят, те трябва да бъдат адекватно възнаградени".

 

Ариел Брунър, Старши експерт по политиките на ЕС от BirdLife Europe заяви: "Този проект е сюрреалистичен манифест: министрите на земеделието могат да заключат, че небето е зелено и морето е сухо. Ако не преобразим радикално ОСП, за да спрем да субсидираме неустойчиви практики и да започнем да финансираме прехода към устойчиво селско стопанство в Европа, това ще бъде бедствие не само за околната среда, но и за самите земеделски стопани. Ако министрите на земеделието одобрят тази фантастика на 19 март, това ще премахне последния смисъл на оправданието за огромното разпределение на бюджета на ОСП."

Тагове
ОСП, проектодоклад, Съвет по земеделие