Онлайн определител

Ново ръководство запознава фермерите с ключови видове птици в земеделските земи

18.05.2017Ръководството има за цел да помогне на фермерите да  се научат да разпознават, наблюдават и броят  най-често срещаните птици в пасищата и ливадите. По този начин записаните наблюдения всяка година ще хвърлят светлина върху това, какво се случва с птиците в техните стопанства и как извършваната селскостопанска дейност оказва влияние върху тяхната популация.
 

Птиците  са индикатор за случващото се в средата, в която живеем и ние – хората. Промените, които настъпват в природата се усещат първо от тях, тъй като те са подвижни и тяхното присъствие или отсъствие може да ни каже много. Знаейки с какво се хранят птиците и какви са местата, където те живеят, можем да разберем дали стопанисваме земите си по природосъобразен начин.
 

Неустойчивото земеделие е основната и най-голяма причина за загуба на биоразнообразие в Европа, причинявайки изчезването на птиците на земеделските земи и на пчелите. Селските  райони вече са изгубили над 58% от птиците на земеделските земи и 24% от земните пчели в Европа са застрашени от изчезване, което крие огромни  икономически загуби. Резултатите от 11-годишно проучване, организирано от Българското дружество за защита на птиците в рамките на инициативата „Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП)“, показват тревожни резултати за състоянието на птиците и в нашата страна. От всички групи птици, най-уязвими се оказват птиците в земеделските земи. Тяхното състояние се определя от индикатор, в който са включени 17 вида. Промяната в числените му стойности показват изменението в състоянието на средата. Индикаторът за състоянието на птиците в земеделските земи през 2016 г. показа намаляване с 18%, което е допълнителен спад с 5% спрямо предходната оценка през 2015 г. Сред основните заплахи за състоянието на птиците в тези местообитания са премахването на храстите, разораването на затревените площи и употребата на пестициди.
 

Ръководството за фермери за разпознаване, наблюдение и опазване на ключови видове птици в пасища и ливади е създадено в рамките на проект „За Балкана и хората“. За пръв път в рамките на проекта фермерите - бенефициенти на проекта бяха обучени да разпознават и записват ключови видове птици, с което дават ценна информация за проследяване на състоянието на обикновените птици и за ефекта от екстензивното пасищно животновъдство.
 

Ръководството може да намерите в прикачения файл.

 

 

Снимки
Документи
Тагове
Проект За Балкана и хората