Онлайн определител

Среща на партньорите по проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ в Йордания

16.04.2019Между 2-ри и 4-ти април 46 участници от 23 организации от три континента - Европа, Азия и Африка се събраха в Акаба, Йордания, за среща на партньорите на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“. Организатор на срещата бе BirdLife партньорът за Близкия Изток, с подкрепата на БДЗП и RSPB. Всички партньори по проекта (бенефициенти и подизпълнители: HOS, WWF Гърция, Зелени Балкани, MES, PPNEA, AOS, DD, RSCN, SSCW, NCE, EWNHS, SCF, APLORI, NCF, BirdLife Африка и потенциални сътрудници за 2019 г., като SPNL , SWA и SWS) участваха активно с презентации от съответните страни, в дискусиите и кръглите маси.
 

Основните цели на срещата бяха:  преглед на всичко постигнато в рамките на проекта и на пропуските в изпълнението на дейностите за 2018; ясно разбиране на приоритетите и методите за реализиране на работния план за 2019; определяне на периода за следващия доклад до Европейската комисия; синергия в работата между партньорите – с проектите MSB II и на UNDP/GEF за мигриращите птици фаза II и проектът Сигурен миграционен път, финансиран от Фондация MAVA.
 

Бяха организирани кръгли маси по следните теми: „Събиране на данни и публикуване на научни резултати“, „Инструменти за комуникация по проекта за достигане до целевите аудитории и подобряване на кампаниите“, „Ефективно управление на финансирането (включително съфинансирането), администрация и отчитане“, „ Взаимодействие между MSB II и “Нова надежда за египетския лешояд” през 2019 г.“, „Проучване за целите на стратегията за рестокинг на вида”, „Събиране и анализ на данни за пестициди и ВМП”.
 

Всички презентации от срещата  могат да бъдат намерени тук.

 

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF Гърция, Кралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия Изток, BirdLife Африка, Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.

Снимки
Тагове
LIFE проект Нова надежда за египетския лешояд, среща, Йордания