Онлайн определител

Стани откривател на потайни птици

14.06.2017

Турилик, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Трудно могат да се забележат, потайни са и скрити. Разпознават се по звуците, които издават, а за да се открият е необходимо да се знае къде обитават и да се следват определени стъпки. Предизвикателство, което само човек с дух на откривател би поел. Ти такъв ли си?
 

Ливадният дърдавец, големият воден бик, няколко вида шаварчета, пъструшките, въртошийката, туриликът са сред видовете, за които има „бели петна“ в събраната досега информация за изготвянето на Атласа на гнездящите птици в Европа, за който разказахме тук. Ако познавате добре птиците и планирате орнитологична или фотографска екскурзия през следващите седмици, може да се включите в откриването на тези видове. През месец юни много гнездящи у нас видове птици все още са в разгара на размножителния период, затова сега е моментът за тяхното картиране.
 

Вижте приложената карта на 64-те 50х50 километрови квадрати, които попадат в България. За всеки квадрат сме изготвили списък на търсени видове, които са били установявани в миналото там или е вероятно да бъдат установени, но липсват по-нови данни. Това обикновено са птици със скрит начин на живот, които трудно се виждат, разпознават се по издаваните звуци и за намирането им е необходимо търсене по определена методика в специфични местообитания. В някои квадрати липсват данни и за птици, които не са толкова потайни, но пък имат много ниска численост, като пъстрия скален дрозд и градинската червеноопашка.

 

Ако решите да се включите в търсенето на липсващите видове, погледнете в кой квадрат попада районът, който ще посетите. Свържете се с нас и ние ще ви изпратим списък на видовете, които приоритетно търсим там. Разбира се, данни за останалите птици също са ценни. А може и да откриете вид, за който никой не предполага, че се среща на това място.
 

Най-лесният и достъпен начин за събирането и предоставянето на информация за наблюдаваните видове и тяхната численост е чрез използването на приложението за смартфони и таблети SmartBirds Pro, което свободно можете да изтеглите от тук. Приложението е разработено, за да бъде в помощ  на експерти и природолюбители при събирането на данни за биологичното разнообразие.
 

Предимство на приложението е, че събраните данни са с географски координати, което позволява лесното им използване за целите на Европейския атлас. Данни, събрани по друг начин, също са добре дошли. Не е необходимо събирането на подробна информация за всяко наблюдение, важно е единствено да се отбележи видът, неговият статус и броят наблюдавани индивиди. Статусът определя каква е вероятността видът да гнезди – дали  е видяна една птица, двойка, строят ли гнездо и т.н. Повече информация за полето „статус на вида“ може да откриете в ръководството на SmartBirds pro тук.
 

Ако нямате време да въвеждате и изпращате всички данни, може да ни изпратите само такива на скрити и редки видове.
 

Подробна информация за инициативата на английски език може да намерите на страницата на Атласа: http://www.ebba2.info/. Първите моделни карти може да разгледате тук.
 

За повече информация за събирането и предоставянето на наблюдения за Европейския атлас на гнездящите птици:
 

Волен Аркумарев: volen.arkumarev@bspb.org . тел.: 0879 119084 и

Стойчо Стойчев:  stoycho.stoychev@bspb@org тел.: 0878 599375

 

Снимки
Тагове
Атлас на гнездящите птици в Европа, SmartBirds Pro, БДЗП