Онлайн определител

Ще остане ли природата един от най-ценните капитали за хората в Приморска Добруджа?

04.08.2017

© Ирина Матеева

Днес, 4 август 2017 г., представители на БДЗП посетиха градовете Каварна, Балчик и Шабла, за да участват в организираните обществени обсъждания на проекта за интегриран план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра“, „Калиакра“ и „Белите скали“. Представяме разказ от първо лице на Ирина Матеева, Отговорник по европейските политики в БДЗП:
 

В град Каварна сградата на Общината бе блокирана от протестиращи граждани, силно притеснени, че няма да могат да обработват земите си в Натура 2000 и всичко ще им бъде забранено. Опитахме се да разговаряме с част от протестиращите, които задаваха въпроси за практикуването на ежедневните им дейности, свързани със земеделие и риболов, и разбрахме, че техните притеснения се отнасят основно до забраните в издадената преди няколко дни заповед на Министъра на околната среда и водите по отношение конкретно на понто-сарматските степи. Протестиращите явно объркваха издадената наскоро заповед със самия план за управление. В хода на разговорите обаче те ясно заявиха, че не желаят да има ветрогенератори в защитените зони и биха подкрепили действия, свързани с премахването им. Имаше много въпроси, на които можеше да бъде отговорено на самото обществено обсъждане, но хората не пожелаха да влязат в залата.

Имаше и такива хора, които агресивно скандираха срещу представителите на МОСВ, екипа, разработил Плана за управление, както и на практика срещу всеки който изказваше мнение, различно от тяхното. Представител на организацията „Асоциация Българско Черноморие“ публично заяви, че целта била да се отнеме собствеността на хората и да се забрани дейността им. Съмненията ни, че протестът на гражданите е организирано манипулиран именно, за да се осуети истинско обществено обсъждане, се потвърдиха, когато не беше дадена възможността на представителя на МОСВ да отговори на нападките и когато кметът на община Каварна демонстрира публично, че е против предложения план за управление. За съжаление напрежението ескалира включително и вътре в залата, когато народният представител Йордан Апостолов принуди представителите на МОСВ и на БАН да напуснат залата и с това окончателно осуети общественото обсъждане.

Подобна сцена се разигра и в Балчик, където част от най-агресивните граждани от Каварна дойдоха и тук, провокираха полицията и блокираха залата на общинския съвет. Стигна се до сблъсъци между полиция и протестиращи, а резултатът бе счупени стъкла и стресирани хора. Дори граждани на Балчик с желание да присъстват на общественото обсъждане, бяха словесно нападнати, тъй като не споделяха мнението на протестиращите.

Така хората от Каварна и Балчик не успяха да се възползват от правото си да участват в обществените обсъждания, да зададат въпросите си, до получат повече информация относно предвижданите в плана за управление мерки, както и да изкажат конструктивни мнения. Останаха въпросите кой и защо заблуждаваше гражданите и ги подстрекаваше да не участват в обсъжданията и да създават безредици, ще запазят ли местните хора природните си ценности… Остана огорчението, неразбирането и  недоверието, а истинските проблеми бяха оставени настрана.

Макар в Шабла също де бе направен опит да се осуети общественото обсъждане, той бе неуспешен. Хората не се подадоха на спекулации и участваха в обсъждането, зададоха своите въпроси и изказаха мнения, които ще бъдат взети под внимание от разработващите плана за управление.“

Експертите на БДЗП подкрепят изцяло международно приетите принципи за управление на природни територии, а именно, че:
 

  • управлението на тези територии цели постигането на природозащитни цели;
  • управлението е процес, чрез който хората и обществото поемат грижата за опазването на тези територии;
  • планирането на управлението се основава на комплексен подход, при който при определянето на дейностите, освен биологичните и екологичните фактори, се отчитат историческото развитие на местните общности, традициите и практиките на ползване на земята, социално икономическите ползвания и възможностите за икономическо развитие;
  • планирането на управлението е консенсус между заинтересованите страни по постигането на природозащитните цели.
     

По тези причини дойдохме на обществените обсъждания с конструктивни предложения по проекта за план за управление, за да отговори той на целите, поставени с Природозащитното законодателство на ЕС, на Решението на Европейския съд по Делото „Калиакра“, на препоръка 130/2007 г. на Бернската Конвенция, както и на гарантираните с чл. 55 на Конституцията на България права на всеки гражданин да живее в чиста и здравословна среда, която той има задължението да опазва.
 

Ние като организация, работеща в обществена полза, винаги сме отстоявали принципа, че хората трябва да бъдат въвличани във вземането на решенията и в действителното опазване на застрашените видове и местообитания в Натура 2000. В същото време категорично се противопоставяме на налагането на мнението на определени хора над останалите чрез проява на агресия, изкривяване на фактите и спекулиране с доверието на останалите. В законоустановения 14-дневен срок ще внесем подробно писмено становище с нашите конструктивни предложения по интегрирания план за управление, което ще предоставим и на обществен достъп на нашата интернет страница, като вземем в предвид и събитията от днешния ден.

 

 

Снимки
Тагове
Натура 2000, МОСВ, БДЗП, концепция за управление, Каварна, Балчик, Шабла, обществено обсъждане