Онлайн определител

В търсене на египетски лешояди в Албания 2017

12.05.2017

© Димитър Градинаров

През април 2017 г. международен изследователски екип, съставен от членове на Българското дружество за защита на птиците (BSPB / BirdLife България), Гръцкото орнитологично дружество (HOS / BirdLife Гърция) и Албанското природозащитно дружество (PPNEA), проведе експедиция за определяне на статуса на популацията на египетския лешояд  в Албания, подобно на предишните години – 2012, 2013 и 2014.
 

Екипът посети всички 26 гнездови територии на вида, открити през последните 15 години. В 10 от тях се потвърди, че са все още заети от египетски лешояди -  наблюдавани са 7 двойки и 3 единични птици. Това са добри новини, които показват, че популацията на вида в страната през последните 5 години изглежда стабилна. За сравнение, 11 е бил борят на активните територии преди 10 години - през 2007 г. (Бен Халман, непубликувани данни), 7 - през 2012 г., 9 - през 2013 г. и 6 - през 2014 г. (мониторингът не бе завършен в посочената година).
 

Типичното местообитание на египетския лешояд в Албания се състои от традиционни селски пейзажи с екстензивна животинска паша (предимно овце и кози) и дребномащабни селскостопански практики. В районите, където присъстваха египетски лешояди, изследователите забелязаха, че има достатъчно храна (добитък, костенурки и други диви животни). Екипът проведе и проучване сред местните хора за наличието на египетски лешояд, заплахи и културна стойност на вида в посетените региони (около 40 интервюирани).


Отравяния, незаконен отстрел и електрически удар, причинен от опасни стълбове са идентифицирани като най-сериозните заплахи за вида в страната. Екипът  използва всяка възможност и да повиши обществената осведоменост относно статуса и заплахите за египетския лешояд сред местното население.

 

Снимки
Тагове
Албания, египетски лешояд, БДЗП, HOS / BirdLife Гърция, PPNEA