Онлайн определител

Важните за опазване птици в Европа – нова статия на BirdLife International

20.05.2017Днес, 20.05.2017 г., BirdLife International публикува статията „Важните за опазване птици в Европа – популации, тенденции и национални отговорности“. Статията обобщава природозащитния статус на 541 диви видове в 50 европейски страни и територии.
 

Целта на статията е да помогне на националните правителства да идентифицират лесно видовете, които спешно се нуждаят от внимание и защита.
 

„Статията предоставя ясна информация, която да помогне на всяка европейска държава да идентифицира тези застрашени видове, за чието опазване носи основна отговорност. Като представяме данните за всяка страна и отбелязваме кои видове са от световно и европейско природозащитно значение, ние се надяваме, че повече правителства ще познаят и приемат своите отговорности спрямо тези видове и ще ги имат предвид при решенията си за разпределяне на ресурсите за опазване на природата.”, отбеляза Анна Станева, Отговорник по опазването на видове към BirdLife International.
 

Птиците не познават граници“ – този израз е особено релевантен за Европа, където по-голямата част от 540 срещащи се диви птици обитават повече от една европейска страна, като всяка от тях приютява средно около 200 гнездящи вида. Следователно не винаги е очевидно кои страни трябва да поемат най-голяма отговорност за опазването и възстановяването на определени видове.
 

През 1994 г. първата цялостна оценка на консервационния статус на всички видове диви птици в Европа установи, че 38% от тях са в неблагоприятно положение. Десетилетие по-късно  втората такава оценка разкри, че ситуацията се е влошила още повече, като вече процентът на тези видове се е увеличил до 43%. Днес 70 вида европейски птици са класифицирани като световно застрашени в сравнение с 40 вида през 2004 г. В България сред рязко намаляващите в последните 10 години видове има както традиционно редки и малочислени като египетския лешояд, така и такива, считани за многочислени като пъдпъдъка и домашното врабче.Особено ярък пример е гургулицата, която доскоро беше известна известна като масов вид, а сега вече е в списъка на световно застрашените видове поради цялостното и намаляване в Европа.
 

Статията може да намерите в приложения файл.


 

Документи
Тагове
BirdLife International, стаитя, природозащитен статус