Онлайн определител

Втора колония на пеликани в България

04.04.2016

сн. Свилен Чешмеджиев

Нова гнездова колония на световно застрашения къдроглав пеликан бе сформирана след повече от 60 години в България. Птиците са заели наколните дървени платформи в блато Песчина, на остров Персин (Белене) в Природен парк „Персина“, изградени от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекцията на парка.  Досега единственото гнездовище на този рядък вид у нас бе в езерото Сребърна.

 

След възстановяването на водния режим на блатата на най-големия наш Дунавски остров Персин, в рамките на проект „Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването“ на Министерството на околната среда и водите и финансиран от Световната банка, пеликаните все по-често се задържат в района, с численост до 250 индивида. Този факт провокира изграждането на три наколни дървени платформи (през 2011 и 2012 г.), чиято цел бе привличането към загнездване на този величествен вид.

 

Четири години след изграждането на платформите, къдроглавите пеликани успешно сформираха нова колония върху тях. Към момента в района се наблюдават близо 50 индивида, част от които са млади и неполовозрели птици. Възрастните пеликани са се настанили върху източната платформа в блато Песчина. Част от тях все още копулират, други носят гнездови материал, а няколко птици вероятно мътят. При добро стечение на обстоятелствата, в края на месец април се очакват и първите малки пеликанчета.    

 

Това е грандиозен природозащитен успех, който е пример как доброто сътрудничество между държавните институции и неправителствените организации, дава изключителни резултати. БДЗП и ДПП „Персина“ изказват благодарност на всички хора, институции и организации, станали част от това голямо събитие в Българската природозащита – МОСВ,  WWF – България, Мото-Пфое, Дая Райзинг ЕООД, Whitley Fund for Nature и всички доброволци, които се включиха в дейностите по изграждане и поддържане на платформите.

Снимки
Тагове
къдроглави пеликани, колония, успех, влажни зони